Tider för vårterminen 2022 samt information om covid-19

Välkommen till en ny termin och ett nytt läsår. Här kan du se vilka tider som gäller för terminen samt läsa vad som gäller angående covid-19

Välkommen till en ny termin!

  • Vårterminens start: 11 januari
  • Vårterminens slut: 17 juni
  • Sportlov vecka 7 
  • Påsklov vecka 15 
  • Övriga lediga dagar: 16 mars, 17 maj och 27 maj

Läsårstider

Information om covid-19 inför vårterminen 2022

Smittspridningen av både covid19 och andra infektionssjukdomar är just nu hög i samhället. Därför är det fortfarande viktigt att ditt barn är hemma om hen är sjuk, även vid lindriga symtom. Alla som är sex år och äldre och som får symtom ska testa sig för covid-19, kontakta vårdcentralen för rådgivning.

Om barnet testats negativt kan barnet gå tillbaka till skolan när det har varit symtomfri ett dygn och känner sig frisk. Om barnet har haft feber ska det ha varit utan feber minst ett dygn.

Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig. Barnet kan gå tillbaka till förskolan när det blivit friskt och har gott allmäntillstånd. Om barnet haft feber behöver det ha varit feberfritt minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen. Hur lång tid barnet behöver stanna hemma är individuellt. Som vårdnadshavare bedömer du när ditt barn kan gå tillbaka till förskolan.

Om ditt barn testats positivt för covid-19 ska du och ditt barn följa de förhållningsregler som ni får från Region Jönköpings län.

Vi ber dig också att kontakta elevens skolsköterska eller rektor och informera om att eleven är sjuk i konstaterad covid-19. På så vis kan skolan bidra till att effektivisera smittspårningen och korta tiden från insjuknande till det att närkontakter informeras. Skolan kommer självklart hålla på sekretessen och inte meddela namn på eleven.

Skolan behöver veta när eleven hade första symtom, dag och tid på dagen samt när eleven senast var i skolan.

Kontaktuppgifter till skolsköterska