Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan har läroplan, programmål och ämnesplaner/ämnesområden som styr verksamheten.

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform. Den vänder sig till ungdomar vars skolplikt har upphört och som gått i grundsärskolan. Gymnasiesärskolan gäller också ungdomar som inte gått i gymnasieskolan för att de har en utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar utbildningen i gymnasieskolan.

I de flesta fall kan elever som har gått i grundsärskolan fortsätta i gymnasiesärskolan. Hemkommunen kan i vissa fall behöva komplettera tidigare underlag inför bedömningen av om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, 18 kapitlet 5 § skollagen.

Jönköping kommun erbjuder nationella och individuella program. Gymnasiesärskolan erbjuder utbildning som framförallt förbereder för arbete, fortsatta studier samhällsliv, vuxenliv och personlig utveckling. Mer information om gymnasiesärskolan i Jönköping kommun hittar du under länkar.