Särskild undervisning för vuxna på gymnasial nivå

Särskild undervisning för vuxna på gymnasial nivå (tidigare särvux) styrs av förordningen om vuxenutbildning, läroplan och ämnesplan med tillhörande kurser.

Målet för den särskilda undervisningen är att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet och att främja sin personliga utveckling.

Undervisningen sker i form av kurser som finns i gymnasiesärskolan och är förlagd på Bäckadalsgymnasiet i Jönköpings kommun.