Tre barn tittar på en lärplatta.

Digitalisering

Vi vill använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla och främja barns och elevers lärande. Vi använder också digitala verktyg för att kontinuerligt effektivisera vår administration.