Familjeguiden

Här har vi samlat de verksamheter och resurser som arbetar för att stärka barn, unga och familjer i Habo kommun.

I Familjeguiden kan du som förälder eller anhörig till barn i åldern 0-20 år få hjälp att hitta just de verksamheter som du önskar få kontakt med. Det kan gälla små och stora frågor och bekymmer som rör familjeliv, föräldraskap eller barn och ungas hälsa, utveckling och lärande. Här finns utbildad personal inom flera olika områden.

Hur vet jag vem jag ska kontakta?

Är du osäker på vem eller vilken verksamhet din fråga gäller? Kontakta vår barn- och ungdomssamordnare som hjälper dig att hitta rätt.

Ålder 0-20 år

Barn- och elevombudet
Barn- och ungdomshabiliteringen
Barn- och ungdomshälsan
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP)
Biblioteket
Kulturskolan
Rädda Barnens föräldratelefon och föräldramejl
Samverkan för barn och unga
Ung och mår dåligt

Ålder 0-6 år

Barnhälsovården
Familjecentralen
Förskolor
Specialpedagog förskolan

Ålder 6-16 år

Elevhälsan
Fritidsgården

Ålder 13-20 år

Gymnasium
Ungdomsmottagning