Tomtpriser 2022

Västra Solhöjden

Småhus: 975 kronor/m²
Småhus, suterräng: 850 kronor/m²
Flerbostadshus, bostadsrätter: 1150 kronor/m²
Flerbostadshus, hyresrätter: 650 kronor/m²

Baskarp, Brandstorp, Fagerhult, Furusjö

Småhus: 350 kronor/m²
Småhus sjönära: 500 kronor/m² (gäller Furusjö).

Industritomter

Brandstorp: 45 kronor/m²
Centralorten: 135 kronor/m²