Tomter i Fagerhult och Brandstorp

Vi har möjlighet att fördela två tomter i Fagerhults tätort samt sex tomter i Brandstorps tätort.

Den interaktiva kartan visar de tillgängliga tomterna i Brandstorp, för att se tomterna i Fagerhult navigera till Fagerhult i kartan.

De aktuella tomterna kan du även se markerade (orangemarkerade) i PDF-filerna Tomtkarta Brandstorp och Tomtkarta Fagerhult.  

Om du är intresserad av att köpa en av tomterna måste du skicka in en intresseblankett. På blanketten får du ange vilken tomt du helst önskar och därefter rangordna övriga. Du tilldelas därefter det högst prioriterade alternativ som finns ledigt när det är din tur, beroende på vilket registreringsnummer du har i tomtkön. Att stå i kommunens tomtkö är en grundförutsättning för att kunna tilldelas en av kommunens tomter. En plats i tomtkön kostar 300 kronor per år.

Intresseblanketten kan du få om du skickar e-post till erica.sewing@habokommun.se. Du kan även skriva ut och fylla i den för hand. Skicka den då per post till Habo kommun, Tekniska förvaltningen, Box 212, 566 24 Habo.