Hur du ansöker och anmäler

Ansökan om bygglov ska behandlas av byggnadsnämnden inom tio veckor räknat från att handlingarna är kompletta, för anmälan gäller fyra veckor från att handlingarna är kompletta. Var därför ute i god tid när du ansöker och anmäler.

Skriv tydligt och kom ihåg att fylla i person- eller organisationsnummer samt rätt fastighetsbeteckning. Ansökan, anmälan, anmälan om kontrollansvarig, beställning av nybyggnadskarta samt den ifyllda kontrollplanen ska vara underskriven av alla parter.