Rivning

Ska du riva en byggnad eller del av byggnad krävs det i många fall rivningslov, i vissa fall räcker det med en anmälan. Läs mer om detta nedan och kontakta gärna bygglovsenheten om du har frågor om rivningslov.