Två bebisar som leker på golvet

Giftfria förskolor

Habo kommun arbetar för att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag. Eftersom små barn är känsliga och särskilt utsatta är förskolan prioriterad. En hälsosam förskolemiljö handlar om allt från mat och leksaker till lokalvård och byggmaterial.

Tre förskolor är inventerade
Habo kommun, med barn- och utbildningsförvaltningens förskolor i spetsen, arbetar mot en giftfri förskola. Syftet är att öka kunskapen om barns exponering för farliga kemikalier och att sanera bort lek- och inredningsmaterial som innehåller de farliga kemikalierna.

Projektet ska bidra till bättre rutiner för att skapa en giftfri vardag för våra barn. En inventering har gjorts på tre förskolor och fokus har legat på områden som leka, äta och sova - det handlar om allt från utomhusmiljö, mat, lokalvård, leksaker till hur vi kan göra giftfria inköp.

Antagen projektplan med tillhörande aktiviteter 2016-2017
Förskolorna i Habo kommer att arbeta med den framtagna projektplanen under de närmaste två åren. Kontakter har också förekommit med leverantörer av lek- och inredningsmaterial för att så långt det är möjligt säkerställa bra produkter i inköpsledet.

Mer kunskap – till nytta för många
Naturskyddsföreningen och Miljöstyrningsrådet har tagit fram bra vägledningar för kommuner och förskolor som vill jobba med giftfri miljö. Med hjälp av denna sida kommer vi publicera våra erfarenheter, fakta och inspiration som du kan ha nytta av. Redan nu kan du hitta nyttig information under Länkar.