Miljönär-vänlig

För att uppmuntra till en miljövänlig konsumtion har Avfall Sverige tillsammans med kommuner skapat en märkning för alla som lagar, lånar och återanvänder.

Symbol för miljönärvänligFör att uppmuntra till en miljövänlig konsumtion har Avfall Sverige tillsammans med kommuner skapat en märkning för alla som lagar, lånar och återanvänder. Avfall Sverige och Habo kommun vill belöna Miljönär-vänliga verksamheter och personer som hjälper kommunens invånare att minska avfallet.

Nu kan du se de miljönär-märkta på en karta!

De Miljönärvänliga verksamheterna får guldsymbolen, som bilden visar, och kommer finnas med på kampanjens hemsida. På hemsidan finns även en karta där man kan se alla verksamheter som fått tilldelat symbolen.

Vår miljömedvetenhet är viktig och i kommunens miljöprogram finns mål att öka vår kunskap om konsumtionsvanor. Enligt kommunens avfallsplan vill kommunen sprida kunskap om möjligheten att återanvända saker och senast år 2015 ska minst 90 % av hushållen veta var i kommunen begagnade varor kan lämnas in och köpas. Symbolen ska göra det lättare för oss invånare att göra hållbara köp, för både plånbok och miljö.

Vet du vem som är miljönär i Habo?
Vi tar emot alla tips på miljönär-vänliga personer verksamheter!