Blad i höstfärger, gult och orange

Hållbarhetsveckan 2022

Med hållbarhetsveckan vill vi skapa positiv uppmärksamhet och visa på allt hållbart bra som sker i Habo.

Den 17-23 oktober erbjuder vi träffar, aktiviteter, utställning och flera digitala inslag. Kika vidare i programmet!

Programmet under veckan 

Utställning - tema hållbarhet med lokala exempel från hållbarhetsstafetten

Under hela hållbarhetsveckan finns en utställning i utställningshallen vid biblioteket. Den är resultatet av den lokala hållbarhetsstafetten. I stafetten deltar bl.a. Nordiska tassar, Bytt blir nytt, Tosito, Habo Wolley och studieförbundet Sensus. Dessutom deltar kommunens alla sju förvaltningar och de kommunala bolagen.

I utställningen visar vi också de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Låt dig bli inspirerad och samtidigt öka din medvetenhet och kunskap om de globala hållbarhetsmålen och vad de kan betyda för dig!

Nyfiken på elcyklar och hur det kan vara att arbetspendla med cykel?

17 oktober kl.17-18, inne i utställningshallen och utanför Biblioteket

  • Träffa våra cykelambassadörer! Jenny och Marie arbetspendlar med cykel året runt. De ger praktiska tips för vintercykling och hur man kommer igång med arbetspendling med cykel.
  • Träffa Elcykelexperten! De har med sig cyklar för provcykling och berättar om olika typer av elcyklar m.m.
  • Gå Xrundan-slinga inne på biblioteket - en digital tipspromenad med tema cykling! Alla som deltar får en liten gåva.

Frukostträff för företag - tema klimatsmart näringsliv 

18 oktober kl. 7.30-9.00, Kyrkans hus, Kapellgatan 32

  • Maria Carlén, Science Park berättar om Hållbarhetsworkshopen för företag i regionen.
  • Christian Friis, Wettersol inspirerar med deras resa inom solcellsbranschen: Vilka är drivkrafterna, hur utvecklas branschen och vilka är utmaningarna?
  • Jessica Strid och Emma Adolfsson, energi- och klimatrådgivare, Energicentrum informerar: informerar : Hur kan vi spara på
    våra elkostnader? Hur kan vi effektivisera vår energianvändning?

Anmälan senast 13 oktober till anna.loov@habokommun.se

Föreläsning om slow fashion med Jenny Dahlén

18 oktober kl. 18.30, Biblioteket

Hur skapar vi en garderob som både håller över tid och överlever snabba trendväxlingar? Jenny delar med sig av sina bästa råd om hur vi kan tänka kring inköp, hur vi tar hand om våra kläder på bäst sätt och om hur mode och kläder kan vara både roligt och hållbart.

Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Habo bibliotek och Habo Folkbildningsråd.

Föranmälan fr.o.m. 4 oktober till biblioteket@habokommun.se eller 036-442 80 20.

Allt under hållbarhetsveckan är kostnadsfritt!

Varmt välkomna!

Hållbarhetsveckan 2022  arrangeras av Habo kommun i samarbete med Folkhälsorådet,  Lokala Folkbildningsrådet, Energicentrum, Elcykelexperten, Wettersol med flera.

Hållbarhetsveckan 2022 i Habo är en del av Klimatveckan som arrangeras av Klimatrådet Jönköpings län.