Små illustrerade figurer åker buss, bil och cyklar. Illustrationen är färgglad med rosa, gult och blått.

Trafikantveckan 2020

Den 16-22 september varje år pågår trafikantveckan runt om i Europa och så även här i Habo. Varje år har veckan ett eget tema och i år är temat “fossilfria resor för alla".

Kom till biblioteket i Habo, se våra filmer med lokala inspirerande exempel, ta del av Hållbarhetstipset och delta i våra digitala quiz, Xrundor! 

Trafikantveckan 2020 uppmuntrar till hållbara resor och transporter. Var smart - och res smart! Du får både bättre hälsa och förbättrad livskvalitet samtidigt som du bidrar till en mer välmående planet.

Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.

Delta i digitala quiz, Xrundan

Vi har laddat Xrundans fem rundor i Habo med frågor kopplade till klimat. Det finns ett quiz för vuxna och ett för barn. Samma quiz på alla rundor. Du kan gå rundan när som helst och börja var som helst längs med rundan. På t.ex. Hälsoslingan - röda banan finns den första frågan vid parkeringen vid Blå torget. Den rundan är ca 4 km lång. Övriga rundor är OK gränsen, Slättenrundan och Bokskogsrundan samt en runda inne i Biblioteket.

Vi har lottat ut fina priser bland er som gick den digitala quizen. Grattis till Ann-Britt Källström!

Titta på årets filmer 

Årets filmer bjuder på lokala exempel, vi har intervjuat Runes bil och socialförvaltningen.