Kemikalieplan

För att minska användningen av farliga kemikalier och dess negativa påverkan har Habo kommun, tillsammans med de kommunala bolagen en gemensam kemikalieplan.

Kommunala verksamheter inklusive de kommunala bolagen ska följa kemikalieplanen, medan fristående, privata verksamheter kan ta del av kemikalieplanen och påverkas i riktning att följa densamma. Åtgärderna i planen ska möjliggöra att Habo kommun uppnår regionala och lokala mål inom kemikalieområdet.

Planen har fem fokusområden:

  • upphandling och kontroll
  • utbildning
  • byggnationer
  • systematisk kemikaliehantering
  • kemikaliesmart förskola

För att uppnå målen inom fokusområdena finns det sammanlagt 10 olika åtgärder. 

För att ta del av kemikalieplanen kontakta anna.loov@habokommun.se.