Bild som visar illustration över föreslagen bebyggelse

Detaljplan för Bränninge 23:3 och 23:4, Kvarteret Liljekonvaljen

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva om området är lämpligt för en förtätning med ett punkthus i fem våningar.

Habo kommun har påbörjat ett planarbete för fastigheterna Bränninge 23:3 och 23:4, Kvarteret Liljekonvaljen. Planområdet är beläget centralt Habo tätort och gränsar i norr mot Bränningeleden, i söder mot Brahegatan och i öster mot Lärkgatan.
Habo Bostäder AB har ansökt om planbesked för fastigheten och byggnadsnämnden beslutade den 15 januari 2015 att upprätta en ny detaljplan.