karta som visar omledningsvägen via Skolgatan- Villagatan.

Jönköpingsvägen avstängd 15-26/11

Jönköpingsvägen är avstängd för fordonstrafik mellan 15-26 november på grund av vägarbete. Gående kan passera arbetsplatsen men fordonstrafiken leds om via Skolgatan- Villagatan.
Följ orange vägvisning.

Gatan stängs av för att den nya fastigheten i kvarteret Fursten ska kunna anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

För att säkerställa att även större fordon kommer fram på omledningsgatorna råder förbud att stanna och parkera där under tiden omledningen pågår.  Även på Skolgatan, mellan Villagatan och Malmgatan, råder förbud att stanna och parkera under omledningstiden på grund av att Länstrafikens bussar kommer att köra den sträckan när trafiken leds om.

Eventuellt kan arbetena leda till att vattnet tillfälligt behöver stängas till närliggande fastigheter. Om det blir aktuellt kommer de fastighetsägare som berörs att bli informerade innan vattnet stängs av.