Illustration med en mobiltelefon och en dator

Nu blir det smidigare att söka bygglov i Habo kommun!

Vi har lanserat vår e-tjänst Mittbygge där du kan söka bygglov, anmäla åtgärder som inte kräver lov eller beställa en nybyggnadskarta.

– Den som använder vår e-tjänst kan själv följa sitt ärende i Mittbygge och får löpande återkoppling via mail eller sms, säger Emilia Svenningsson, bygglovschef.

I e-tjänsten blir det tydligt för den som söker vilka handlingar som kommunen behöver för att kunna behandla ett ärende, vilket gör det enklare att få ärendet komplett från början. I samband med att vi släpper tjänsten har vi också uppdaterat den information om bygglov vi har här på webbplatsen och skapat en bygglovshjälp.

Vi har även tagit fram en tjänst som gör det enklare för privatpersoner, företagare och mäklare att kontakta bygglovsenheten för att ställa en fråga eller beställa ritningar.

E-tjänsten Kontakta bygglovsenheten