Foto på takbalkar
Takbalkar. Foto: SHK

Vi efterlyser byggnader med underspända limträbalkar

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige.

SHK har nu skickat ut en uppmaning till Sveriges alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säkerhetssynpunkt för att undvika fler takras. Denna typ av takkonstruktion kan finnas i idrottshallar, ridhus samt industribyggnader och avser inte enbart den specifika takkonstruktion som fanns i Kiruna.

Byggnadsnämnden behöver säkerställa följande:

  • Se till att en bedömning av takkonstruktionens bärförmåga, särskilt med avseende på instabilitet, genomförs på aktuella byggnader.
  • Se till att det kontrolleras att byggnadens bärande struktur är utförd i enlighet med konstruktionsritningarna.
  • Se till att möjliga brottsmekanismer analyseras och att identifierade problem med instabilitet i konstruktionen åtgärdas.
  • Kontrollera att fastighetsägare och byggnadsförvaltare har rutiner för snöskottning av taken på aktuella byggnader.

Uppmaning till fastighetsägaren

Kontakta oss om du:

  • äger/förvaltar,
  • projekterar,
  • har byggt/bygger,
  • eller har arbetat i projekt med underspända limträtakstolar.

Är du osäker på vilken typ av takkonstruktion du har i din hallbyggnad, kan du kontakta byggnadsnämnden. Ange eventuellt diarienummer (till exempel BN-2020-xx) vid kontakt med oss. E-post: bygg@habokommun.se