Dricksvattenkvalitet

Produktionen och distributionen av det kommunala dricksvattnet kontrolleras regelbundet med hjälp av egenkontrollprogram.

Provtagning av dricksvattnet på vattenverken och i ledningsnätet sker regelbundet och resultatet bedöms, sammanställs och arkiveras.

Vid bedömning av resultat från drickvattenprov, bedöms provet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Bedömningen görs av ackrediterat laboratorium.