Omledningskarta

Bränningegatan anläggningsarbeten

Vägarbete pågår på Bränningegatan mellan Sturegatan och Skyttevägen. Bränningegatan, och korsningen Bränningegatan/Skyttevägen, är avstängd för trafik. Följ orange vägvisning.

Det här gör vi

Habo kommun utför VA-förnyelse på en del av Bränningegatan under 2021. Det innebär att vi kommer att byta ut dagens befintliga vatten- och avloppssystem i gatan och ersätta med nya ledningar. Samtidigt byggs en ny gång- och cykelväg på Bränningegatans östra sida mellan Bränningeleden och Skyttevägen.

Tidplan

Arbetena startar i augusti och beräknas vara färdiga i december. Under den perioden är Bränningegatan avstängd i etapper på sträckan Sturegatan-Skyttevägen.

Korsningen Bränningegatan/Skyttevägen beräknas vara avstängd för trafik mellan 15 september kl 12.00 och 8 oktober kl 17.00

Så här påverkas du som trafikant

Vägen kommer att stängas av för trafik Följ orange vägvisning och välj gärna en annan väg om du kan.

Så här påverkas du som bor utmed sträckan

Parkeringsmöjligheter kommer vid behov att anordnas utmed sträckan i de fall du inte kan komma in till din fastighet med bilen. 

Du kommer att bli löpande informerad och vi kommer att hålla en kontinuerlig dialog med dig under hela byggperioden.