Karta över Brandstorp och Kyrkvägen

Brandstorp Kyrkvägen - ledningsförnyelse och beläggning

Nu är arbetet med ledningsförnyelse klart.

Gatubelysningsarbete och asfaltering kommer att utföras under våren.