Vatten och avlopp i Furusjö

Projektet att utvidga dricksvatten- och avloppsvattennätet i Furusjö är nu färdigställt.

Uppsamlingsledningar samt en pumpstation har till största delen placerats på fastigheten Äspered 1:38. Ledningarna går vidare genom Furusjön för anslutning till det kommunala vattnet och avloppet.

På land utformas ledningarna med självfall och i sjön läggs tryckledning.

Vad händer nu?

Slutbesiktning har skett och entreprenaden är godkänd. Det är nu möjligt för alla fastigheter att ansluta.

Efter slutbesiktningen meddelas samtliga fastighetsägare om förbindelsepunkt. Innan man får ansluta ska du göra en servisanmälan.

Frågor och svar