Karta där Gästgivaregatan är markerad i rött och omledningsvägar i blått

Gästgivaregatan - ledningsförnyelse, gång- och cykelväg och beläggning

I höst byter vi vatten- och avloppsledningarna och bygger en gång- och cykelväg på Gästgivaregatan.

Gästgivaregatan är nu av helt avstängd för trafik i kortare etapper som förflyttas framåt längs med gatan, och omledning sker via Gunnarsbogatan - Gröne vägen och Hjovägen eller Ringvägen, lite beroende på var på Gästgivaregatan avstängningen är för tillfället. Följ orange vägvisning.

Det här gör vi

De gamla vatten och avloppsledningarna ska bytas ut mot nya ledningar. I samband med detta bygger vi också en gång- och cykelväg längs Gästgivaregatan, och utökar parkeringsmöjligheterna vid kulturskolan. Eftersom hela gatan grävs upp innebär det att det även blir ny beläggning på Gästgivaregatan när allt är klart. De ledningar som finns i gatan idag är från 1950-talet. För att kommunen ska kunna upprätthålla standarden på vatten- och avloppsnätet behöver ledningarna förnyas innan de blir alltför gamla.

Så här påverkas du som trafikant

Framkomligheten blir begränsad, och om du kan så välj gärna en annan väg. Arbetet utförs i 3 etapper;
Under etapp 1 kan trafik passera arbetsplatsen längs hela sträckan, men framkomligheten är begränsad.
Under etapp 2 stängs korsningen Tidaholmsvägen/Gästgivaregatan av helt och trafiken leds om.
Under etapp 3 stängs Gästgivaregatan av helt i kortare etapper och trafiken leds om.

Tidplan

Arbetena börjar i slutet av vecka 34 och allt beräknas vara klart under november.