Habo kommun förstärker vattenförsörjningen för tätortens sydvästra delar

För att stärka dricksvattenförsörjningen till Habo tätorts sydvästra delar byggs och driftsätts ytterligare en tryckstegringsstation under juni månad.

UPPDATERING TISDAG 8 JUNI: Omkoppling av vattenledningsnät och driftsättning av den nya tryckstegringsstationen pågår under de närmaste dagarna.

Under tisdagen har Lilla Bränninge påverkats av vattenavstängning. Vattnet är nu påkopplat igen. Det kan upplevas grumligt och det kan finnas luftbubblor i vattnet. Det är ofarligt, spola en stund så försvinner det. Igår (måndag) skickades meddelande ut gällande planerad vattenavstängning men fler har påverkats av avstängningen. Samtliga påverkade har således inte fått meddelandet vilket vi beklagar.

Det här gör vi:

Habo kommun bygger ytterligare en tryckstegringsstation. Tryckstegringsstationen förstärker och avlastar den anläggning som finns idag. Det främsta syftet med den nya stationen är att öka vattenflödena och att skapa en säkrare drift i vattenledningssystemet.

Vattenförsörjningen i de sydvästra delarna av Habo har varit ansträngd under senare år, vilket innebär att det blir sämre tillgång på vatten. Speciellt har detta märkts under våren och sommaren då de nybyggda områdena i perioder har haft mycket stor vattenförbrukning för andra ändamål än normalt hushållsbehov.

  • Vattenförbrukning för normalt hushållsbehov innefattar det vatten som används till matlagning, dryck, hygien och tvätt. 
  • Vattenförbrukning för annat ändamål än till hushållsbehov innefattar till exempel fyllning av pooler och bevattning.

Med den nya tryckstegringen kommer vattenförsörjningen att förbättras. Det är dock fortfarande så att perioder med onormalt hög vattenförbrukning för annat ändamål än till hushållsbehov, även i fortsättningen kan innebära stor ansträngning för vattensystemet.

Så här påverkas du som boende:

Byggnation och driftsättning av stationen kan påverka boende och verksamhet i området under vecka 22 och 23 eftersom vattnet behöver stängas av en stund vid något eller några tillfällen. Habo kommun informerar boende och verksamheter som berörs via kommunens meddelandetjänst för dricksvattenhändelser. Följ länken för att kontrollera vilka kontaktuppgifter som finns registrerade på dig i meddelandetjänsten Lägg till eller ta bort telefonnummer i meddelandetjänst .