Karta som visar det område som är avstängt under tiden arbeten pågår.

Kyrkeryd - Hjovägen/ Hökesån VA-arbete

Habo växer och nya bostäder byggs. I samband med nybyggnation i Kyrkeryd förnyar Habo kommun ledningsnätet vid Hökesån.

Det här gör vi

De hus som byggs på västra sidan av Hjovägen, i sluttningen mot Hökesån, ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Anslutningen kommer att ske till redan befintliga ledningar inom Hökesåns naturreservat.  I samband med byggnationen genomförs även förnyelse av kommunens vatten- och avloppsledningar i området, eftersom de befintliga ledningarna är både gamla och i dåligt skick.

Tidplan

Arbetena startade under vecka 32, och pågår till och med november 2022.

Så här påverkas du som går, cyklar och åker bil.

UPPDATERING: Mellan 26 oktober och 4 november kommer Hjovägen att stängas av för trafik mellan Ringvägen och Laggargatan/Kyrkerydsvägen. Omledning sker via Hjovägen-Kråkerydsvägen-Munkvägen-Hjovägen.

Trafik till Hjovägen 27 A - 31C kommer att kunna passera till och från fastigheterna norrifrån.

Gång- och cykeltrafikanter kommer att kunna passera arbetsplatsen.