Karta som visar det område som är avstängt under tiden arbeten pågår.

Kyrkeryd-Hjovägen / Hökesån VA-arbete

Habo växer och nya bostäder byggs. I samband med nybyggnation i Kyrkeryd förnyar Habo kommun ledningsnätet vid Hökesån.

Det här gör vi

De hus som byggs på västra sidan av Hjovägen, i sluttningen mot Hökesån, ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Anslutningen kommer att ske till redan befintliga ledningar inom Hökesåns naturreservat.  I samband med byggnationen genomförs även förnyelse av kommunens vatten- och avloppsledningar i området, eftersom de befintliga ledningarna är både gamla och i dåligt skick.

Tidplan

Arbetena planeras starta under vecka 32, och pågår under hösten 2022.

Så här påverkas du som går, cyklar och åker bil förbi arbetsplatsen

Under arbetet kommer det östra körfältet på Hjovägen att stängas av. Även gång- och cykelvägen på samma sida av vägen stängs av. Framkomligheten på vägen kommer därmed att vara begränsad och köer kan komma att uppstå. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till gång- och cykelvägen  på västra sidan av Hjovägen.

Tänk på att:

  • Det kan finnas risk för köbildning under tiden arbetena pågår, framför allt under morgon och eftermiddag.
  • Planera för att du kan få ökad restid.
  • Om du har möjlighet, välj en annan väg eller åk vid en annan tidpunkt.