Nya vattenledningar i samband med utbyggnad av fjärrvärmenätet

Från och med vecka 32 kommer arbete med att bygga ut fjärrvärmenätet i Habo tätort att påbörjas. I samband med det kommer vi att förstärka och trygga framtida vattenförsörjning för Habo tätort genom nya vattenledningar.

I ett samverkansprojekt mellan Habo kommun, Habo Energi och Jönköping Energi ska fjärrvärmeledningar läggas mellan Bankeryd och Habo tätort. Arbetet är indelat i olika etapper och kommer att innebära en del störningar i trafiken och för berörda i området. Vi ber dig att respektera gällande avstängningar och följa skyltning för omledning.

I samband med utbyggnaden av fjärrvärmenätet förnyas även kommunens vattenledningar. Vecka 32 påbörjas arbetet i Habo tätort och vattenledningen i Fanérgatan kommer att bytas. Arbetet i Fanérgatan beräknas pågå fram till vecka 51 och kommer starta från Snickaregatan.

Läs mer om projektet och aktuella etapper på Jönköping Energis webbplats