Karta över sträcka och berörda fastigheter

Vatten- och avloppsanslutning i Fiskebäck.

Nu ansluts även de södra delarna av Fiskebäck till kommunalt vatten och avlopp.

Vad gör vi

Habo kommun lägger vatten- respektive  spillvattenledningar (avlopp) för nyanslutning av tomter i södra delen av Fiskebäck. I samband med detta genomförs även förbättring av nuvarande ledningsnät längs sträckan för att minska risken för störningar som till exempel avloppsstopp.

Tidplan

Arbetena påbörjades under vecka 12, och beräknas vara klara i slutet av maj.

Så här påverkas du som går och cyklar längs sträckan.

Trafiken på gång- och cykelvägen leds förbi arbetsområdet. Det är trångt och ont om plats förbi avstängningen. Var försiktig, och led gärna cykeln förbi arbetsplatsen för din egen säkerhets skull. 

Så här påverkas du som bor i eller ska till området med bil.

Biltrafik från området leds om söderut eller norrut förbi arbetsområdet beroende av var grävarbetena pågår för stunden. Målsättningen är att alla ska kunna ta sig till sin fastighet trots pågående byggnation.  Följ orange vägvisning och ta det försiktigt.

__________________________