Exempelritningar

När du ansöker om lov eller gör en anmälan måste du lämna in ett antal handlingar som beskriver det du planerar att göra.

I normalfallet behöver du skicka in ansökan/anmälan, ett förslag till kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden. På vår sida Bygglovshjälpen hittar du guider till de vanligaste projekten.

Exempelritning Planritning.pdf

Exempelritning Fasadritning.pdf

Exempelritning Sektionsritning.pdf

Exempelritning Situationsplan.pdf

Exempelritning Nybyggnadskarta.pdf

Exempelritning Murar.pdf

Exempelritning Markplaneringsritning.pdf