Pågående projekt i gatumiljön

Som trafikant och boende kan det vara viktigt att veta om det sker några större ombyggnationer i gatumiljön. Under denna sida hittar du de pågående projekt som berör gatumiljön. Informationen uppdateras vid förändringar.

Brandstorp Kyrkvägen

Kärnekullavägen

Tumbäcks industriområde

Belysning på gång- och cykelvägen mellan Sjogarp och Domsand

Bränningegatan anläggningsarbeten

Kyrkerydsvägen anläggningsarbeten