karta över aktuell sträcka på Kyrkerydsvägen

Anläggningsarbeten på Kyrkerydsvägen

I sommar kommer Habo kommun att utföra vägarbeten på Kyrkerydsvägen. Framkomligheten kommer att vara begränsad, välj om möjligt en annan väg.

Det här gör vi

Habo kommun bygger en ny gång- och cykelväg mellan Lybäcksvägen och Storhagen. Gång- och cykelvägen kommer att ligga på Kyrkerydsvägens södra sida. I  samband med detta läggs även ny beläggning på Kyrkerydsvägen. 

Tidplan­­

Arbetena planeras starta i augusti, och pågår under hösten.

Så här påverkas du som trafikant

Det kommer vara begränsad framkomlighet, välj om möjligt en annan väg.