Karta

Belysning på gång- och cykelvägen mellan Sjogarp och Domsand

Habo kommun sätter belysning på gång- och cykelvägen mellan Sjogarp och Domsand. Gång- och cykelvägen stängs av under tiden arbetena pågår.

Det här gör vi

Habo kommun sätter gatubelysning längs med cykelvägen mellan Sjogarp och Domsand.

Tidplan

Arbetena påbörjas under vecka 12 och allt arbete beräknas vara klart under hösten.

Så här påverkas du som går och cyklar längs sträckan

Gång- och cykelvägen stängs av helt för gående och trafik i etapper. Den första etappen är mellan Sjogarp och trafikplats Fiskebäck. Omledning sker via vägen över lilla Fiskebäck. Följ orange vägvisning.

Så här påverkas du som bor i närheten

Gång- och cykelbron över väg 195 är öppen så att du kan ta dig över väg 195 till busshållplatserna.