Karta ny park- och lekmiljö

Byggnation av ny park- och lekmiljö Västra Solhöjden

Habo kommun har nu påbörjat byggnationen av en ny park- och lek miljö på Västra Solhöjden.

Vad innebär den nya park- och lekmiljön?

Området kommer att utformas som en park med anslutande rum och varierande lekmiljöer för olika åldrar. Det blir en väl tilltagen picknickyta med grill och bord samt väderskydd för skugga och regn. I anslutning till picknickytan kommer det att finnas en toalett.

Genom parken anläggs en slingrande gångväg som leder besökarna till olika ”lekrum” för åldrarna 0-6 år, 6-12 år, 10-15 år och 15-18 år. För de allra minsta barnen kommer det att finnas gungor, klätterställningar och sandlådor. De äldre barnen kan utmana sig i klättertorn eller nyttja gräsytor för bollsporter. I parken byggs också en streetbasketplan och längs med gångvägen kommer det finnas bänkar för avkoppling. Då området är en kombinerad park- och lekmiljö planteras det gott om trevliga perennplanteringar och träd.

Tidsplan

Beräknas vara klart maj 2024.

Byggnationen sker i enlighet med Habo kommuns lekmiljöprogram.