Karta som visar området som kommer att fyllas ut.

Utfyllnad av grönyta vid Sjogarp

Habo kommun fyller ut delar av området mellan Ankargatan och öster ut mot Vättern med start under maj månad.

Det här gör vi

Delar av området mellan Ankargatan och öster ut mot Vättern fylls ut och en äng med inslag av enstaka träd anläggs. Ängen kommer att gynna vilda pollinatörer.

Hur påverkar det dig?

Byggtrafik förekommer i området.

Arbetena kommer framför allt att påverka boende, men till viss del även passerande trafik i området genom att:

  • Det kan periodvis vara begränsad framkomlighet förbi platsen.
  • Gatorna kan vara sandiga eller leriga på grund av byggtrafiken.
  • Under den torra årstiden finns risk för att det dammar från arbetsplatsen.
  • Det kan förekomma buller under dagtid när arbetena pågår.

Tidplan

Arbetena pågår mellan maj - september.

Vad är vilda pollinatörer?

De vanligaste vilda pollinatörerna i Sverige är framför allt insekter, till exempel steklar, fjärilar, vildbin och blomflugor. Pollinatörerna överför pollen mellan blommor så att växter kan befruktas och fortplantas. Pollinatören i sin tur får nektar och pollen i utbyte. Mer information om vilda pollinatörer finns på Naturvårdsverkets hemsida.