Omledningskarta vid vägarbete

Jönköpingsvägen - ny gång- och cykelväg

Habo kommun bygger ny gång- och cykelväg utmed Jönköpingsvägen. Mellan 5 oktober - 14 december är Jönköpingsvägen avstängd mellan Bagaregatan och Södergatan.

Trafiken leds om via Bränningeleden - Kråkerydsvägen-Kärrsvägen. Följ orange vägvisning.

Det här gör vi

Vi bygger en gång- och cykelväg utmed Jönköpingsvägen, mellan Bränningeleden och Södergatan. I samband med detta passar vi på att renovera bron under Jönköpingsvägen söder om Södergatan. Den här gång- och cykelvägen bygger vi för att skapa en säkrare väg för våra oskyddade trafikanter längs sträckan, och för att samtidigt knyta ihop cykel- och gångstråket mellan Habo centrum och det kommande området på  Kärnekulla.

Så här påverkas du som trafikant

Arbetet utförs i två etapper:

  • Under delar av etapp 1 är Bagaregatan avstängd vid korsningen med Jönköpingsvägen och trafiken leds om (slutet av augusti- 2 oktober 2020)
  • Under etapp 2 är Jönköpingsvägen avstängd mellan Södergatan och Bagaregatan och trafiken leds om (5 oktober 2020 - december 2020)

Tidplan

Arbetena börjar i slutet av augusti och beräknas vara klart i december.