Karta över anläggningsområde

Västra Solhöjden etapp 2

På Västra Solhöjden har byggnationen av nästa etapp bostadsområde börjat.

Det här gör vi

Vi lägger ner vatten- och avloppsledningar, bygger bostadsgator, gång- och cykelvägar och anlägger grönytor inom området.

Etapp 2 kommer när det är helt färdigt att innefatta två områden med lägenhetshus, sammanlagt 40-talet lägenheter, och ett 70-tal villatomter. I år påbörjas byggnation av ca 20 lägenheter.

Så här påverkas du som trafikant

Byggtrafik kan förekomma på angränsande gator.

Tidplan

Arbetena med vatten- och avlopp, gator, gång- och cykelvägar och grönytor startade vecka 33 och beräknas vara klara i december.