Vinterväghållning

Snöröjning påbörjas när snödjupet är minst 6 cm. Nattetid sker normalt ingen snöröjning utan den påbörjas tidigast 04.00. Halkbekämpning utförs med sand eller krossat stenmaterial. Många, men inte alla, gång- och cykelvägar hålls öppna under vintern.