Allmänna regler för att använda kommunal mark till annat än vad den normalt sett är avsedd att användas till.

Kommunens mark består av vägar, gator, grönområden och naturmark. Kommunal mark får inte stängas av för allmänheten eller tas i anspråk utan giltigt tillstånd och erforderlig avstängning.