Vanliga frågor med svar trafik och gator

På vår gata kör bilarna alldeles för fort. Det är ingen som respekterar hastighetsgränserna och jag är rädd att det snart händer en olycka. Kan kommunen sätta upp farthinder?
Om flera boende på en villagata upplever att bilisterna kör för fort kan man ansöka hos kommunen om att få ställa ut blomlådor som dämpar hastigheten. För att få tillstånd krävs att minst 80 % av de boende står bakom ansökan. Läs mer om att placera ut blomlådor.