Två personer står framför en bardisk på ett cafe, i bakgrunden syns en kvinna så vid en kaffemaskin

Berätta om din covid-dag

Hur upplever du att rekommendationerna i samhället efterlevs? I den här enkäten kan du bidra med viktig information om hur din covid-dag ser ut.

Delta i enkäten här:
https://link.webropolsurveys.com/S/AD65B83165C1F383 

Det är Länsstyrelesen i Jönköping som på uppdrag av regeringen har tagit fram enkäten som ska samla in data om hur de allmänna råden och rekommendationerna efterlevs. 

Resultatet ska användas som underlag till rapporteringen om efterlevnad i Jönköpings län. Genom att delta i enkäten bidrar du med viktig data till det här arbetet.