I förgrund ett träd med grönt bladverk och bakom syns en röd tegelbyggnad som är Habo kommunhus
Habo kommunhus.

I Habo kommun trivs medarbetarna

Under våren fick medarbetarna i Habo kommun svara på en medarbetarenkät. Resultatet visar att de flesta trivs med att arbeta i kommunen och att man känner ett stort engagemang för sitt arbete.

Syftet med undersökningen var att ta reda hur medarbetarna i Habo kommun upplever bl. a. sin arbetsmiljö, arbetsgemenskap, medarbetarskap och hälsa. Fler än 8 av 10 svarade på enkäten och sammantaget visar svaren att man trivs med att arbeta i Habo kommun.

- Det är väldigt glädjande att vi, trots tuffa tider, har så höga resultat. Det är extra tillfredsställande att det är just arbetsgemenskap och medarbetarskap som visar de högsta resultaten samt att det är likartade resultat över alla åldersgrupper, kön och förvaltningar, säger kommundirektör Jan Sundman.

Allra högst värde får dock påståendet, Jag känner att mitt arbete är betydelsefullt.

- Att arbetet känns betydelsefullt och att många känner ett engagemang för sitt arbete är oerhört glädjande. Det visar att jobba i en kommun är en möjlighet att verkligen göra skillnad i välfärden, säger Jan Sundman.

Inget är dock så bra att det inte kan bli bättre och därför vi ta nu ta fram handlingsplaner för hur vi ska kunna förbättra oss, eller behålla det som redan är bra.

- Det kan också ha betydelse att kommunfullmäktige har prioriterat fokusområdet attraktiv arbetsgivare vilket har givit organisationen möjlighet att arbeta med olika insatser som kan göra oss mer attraktiva som arbetsgivare, säger HR-chef Annika Ekdahl.