Kontakta kommunledningsförvaltningen

E-post skickas enligt principen fornamn.efternamn@habokommun.se

Kommundirektör
Jan Sundman
036-442 81 57

Näringslivsansvarig
Monika Raske
036-442 80 94

Digitaliseringsstrateg
Kenneth Hellman
070-572 02 57

Miljö- och hållbarhetsstrateg
Anna Lööv
036-442 82 69

Kansli- och kommunikationsenheten

Kansli- och kommunikationschef
Frida Wahlund
036-442 81 59

Kommunikationsansvarig
Sofia Jarl
036-442 81 64

Administratör
Katarina Gustafsson
036-442 81 65

Kommunsekreterare
Benita Hjalmarsson
036-442 81 56

Receptionist/bemanningsplanerare
Marie Carlsson
036-442 82 29

Receptionist
Lena Davidsson
036-442 80 00

Ekonomienheten

Ekonomichef
Johan Bokinge
036-442 80 98

Biträdande ekonomichef
Anna-Carin Alzén
036-442 83 37

Redovisningsansvarig ekonom
Robert Svanberg
036-442 80 92

Controller
Helena Wigerfelt
036-442 80 18

Controller
Frida Haglund
036-442 82 43

Inköps- och upphandlingscontroller
Magdalena Carlén
036-442 81 63

Upphandlingsledare
Bajram Bajrami
036-442 80 90

Upphandlare
Anders Lindhe
036-442 83 41

Ekonomiadministratör
Anki Thuné
036-442 80 97

Ekonomiadministratör
Göran Ahlgren
036-442 80 96

HR-enheten

HR-chef
Annika Ekdahl
036-442 84 76

Biträdande HR-chef
Monica Lundqvist
036-442 80 95

HR-konsult
Sofia Kentson
036-442 80 93

Systemförvaltare
Helena Johnsson
036-442 82 34

HR-administratör
Lotta Lindell
036-442 82 56

HR-administratör
Marie Kristofersson
036-442 84 25

Bemanningsplanerare
Annette Sandell 
036-442 80 75

Bemanningsplanerare/receptionist
Marie Carlsson
036-442 82 29

IT-enheten

IT-chef
Erik Reffner
036-442 85 91

Biträdande IT-chef
Kent Erlandsson
036-442 85 96

Systemtekniker
Adam Andersson
036-442 85 93

Systemtekniker
Kennet Johansson
036-442 85 94

Systemtekniker
Anton Josefsson
036-442 85 95

IT-tekniker
Adrian Nordengren
036-442 85 97

IT-supporttekniker
Rasmus Gunnarsson
036-442 85 99