Revisorernas arbetsfördelning

Nedan ser du hur revisorerna har fördelat sitt arbete.

Kommunfullmäktige - alla
Kommunstyrelsen - alla
Personalutskottet - Stellan Carlström, Maria Lindell Westmar
Näringspolitiska rådet - Ove Hellström, Johakim Knutsson
Folkhälsorådet - Ove Hellström, Jerker Johansson
Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsvariation - Ove Hellström, Jerker Johansson
Barn- och utbildningsnämnden - Jerker Johansson, Maria Lindell Westmar
Byggnadsnämnden - Johakim Knutsson, Maria Lindell Westmar
Fritids- och kulturnämnden - Ove Hellström, Johakim Knutsson
Miljönämnden - Stellan Carlström, Maria Lindell Westmar
Socialnämnden - Stellan Carlström, Jerker Johansson
Överförmyndaren - Stellan Carlström, Johakim Knutsson
Kommunala bolag - Stellan Carlström, Jerker Johansson