Val 2022

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, kommun och region. Från och med den 24 augusti kan du förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal du vill i hela Sverige. I Habo kommer du att kunna förtidsrösta i anslutning till biblioteket.

Vem får rösta?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Du har rösträtt till riksdagen om du 

 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du

 • är svensk medborgare och folkbokförd i kommunen/regionen
 • är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/regionen
 • är medborgare i något annat land än ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/regionen

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du

 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
 • är medborgare i något av EUs medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.
  (Val till Europaparlamentet hålls våren 2024).

Rösträtt för utlandssvenskar

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige. För att betraktas som utlandssvensk måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige.

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Du kan rösta på följande sätt

 • rösta i din vallokal på valdagen
 • förtidsrösta i alla förtidsröstningslokaler i hela landet
 • rösta från utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat
 • budrösta (gäller endast vissa väljare, till exempel om du på grund av sjukdom inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal)
 • rösta med ambulerande bud (någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen). Detta gäller endast vissa väljare, till exempel om du på grund av sjukdom inte kan ta dig till din vallokal och du inte har någon anhörig som kan agera bud åt dig. Kontakta kommunens växel för mer information 036-442 80 00.