Feriepraktik för ungdomar

Nu kan du som är född 2001-2003 söka feriepraktik i kommunen.

Som feriepraktikant har du möjlighet att arbeta bland annat med barn, äldre och skötsel av grönytor.

Sista ansökningsdag var den 12 april.