Niklas Holmér och Peter Bratt
Niklas Holmér och Peter Bratt, två av ägarna av Fly-Dressing

Företagsintervju - Fly-Dressing

En lugn morgon, solen har precis gått upp och plötsligt hörs ett plask i vattnet och kampen är igång. Efter några minuter är förhoppningsvis fisken indragen. Det är en perfekt morgon för personerna bakom Haboföretaget Fly-Dressing som funnits i kommunen sedan 1998 och sedan 6 år tillbaka är det Niklas Holmér, Peter Bratt och Niklas Bauer som driver företaget som har specialiserat sig på flugbindning och flugfiskeutrustning.

En nischad marknad

Att fiska är något som ungefär var tionde person gör minst en gång om året, av dem sysslar ungefär 10-20 procent med flugfiske och dessa är Fly-Dressings målgrupp i Europa. Det är en nischad bransch där kunskapen om flugbindning och fisket är nyckeln till framgång.

- Vi måste ha säljare som har kunskapen och intresset annars kommer de aldrig ens in i butikerna, berättar Niklas Holmér.

Genom mässor, demodagar och reklamfilmer på bland annat Youtube (Fly-TV) sprids informationen om Fly-Dressings produkter, som varierar från flugfiskekrokar till solglasögon, med målet att butiker ska vilja ta in deras produkter i sitt sortiment i sina butiker. Fly-Dressing säljer nämligen inte till privatpersoner utan är i dagsläget endast grossist…

Att flugfisket är ett genuint intresse hos Niklas och Peter är… tydligt.

- När andra drog runt på krogen tog jag ofta nio-bussen hem för att orka upp och åka ut och fiska på morgonen, säger Niklas.

- Ibland blir det ju lite för mycket fiskesnack med alla i branschen, då är det skönt att bara åka ut själv och fiska, skattar Peter Bratt.

Fly-Dressing-solglasögon.jpg

Ett ekologiskt tänk

En kritik som fiskeindustrin ibland får är dess påverkan på miljön. Nät som lämnas i hav och sjöar och överfiske som leder till att arters överlevnad hotas är en del av problemen. De problemen arbetar Fly-Dressing aktivt för att vara en motpol till. Ett exempel är solglasögon som produceras av återvunna nät upplockade ur havet, ett annat är ett projekt för att återställa åar och älvar för att fiskar åter ska kunna leka i dem.

- De flesta öringar som finns i Vättern återvänder varje år för att leka i åar runt Habo, berättar Peter.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har under flera år arbetat med att restaurera och skapa omlöp i flera av de åar som finns i området runt södra Vättern, för att öringen ska kunna leka i åarna under kommande höstar igen. Detta projekt är nu Fly-Dressing med och sponsrar med hjälp av vinsten från försäljningen av miljövänliga produkter som kallas ”Save the natives”, exempelvis t-shirtar som produceras av Vision Group. Nu pågår det sista arbetet med att skapa omlöp i Hökesån för att öringen ska kunna vandra fritt och leka på de platser som inte varit nåbara i nära 200 år, ett projekt som även Habo kommun och länsstyrelsen i Jönköping är med i.

- Vi kände att det var dags att göra något för miljön där vi är uppvuxna och omlöpet i Hökesån är extra kul eftersom vi själva har fiskat där och nästan känner till varje sväng i själva ån ända sedan barnsben avslutar Niklas och Peter.