Logotype för Leader vättern

Leader Vättern

Du vet väl om att du kan söka finansiering till utvecklingsprojekt från Leader Vättern? Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som engagerar sig i utvecklingen av Vätterbyggden kan söka stöd från Leader Vättern.

Leader Vättern är ett område för lokalt ledd utveckling, ett så kallat leaderområde, med stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020. Leader Vättern har tilldelats en total budget på 14 miljoner kronor, som ska fördelas till olika projekt som utvecklar Vätterbygden enligt den framtagna utvecklingsstrategin. Kommunerna och länsstyrelserna runt Vättern samt Region Jönköpings län medfinansierar Leader Vättern.

Ansökan om stöd görs digitalt på Jordbruksverkets hemsida. Vill du diskutera projektidéer eller har frågor så är du välkommen att kontakta Leader Vättern. Du hittar kontaktuppgifter och mer information på Leader Vätterns webbplats.