Korttidsboende

Du kan få korttidsboende om du tillfälligt inte klarar av att bo i ditt hem. Det kan till exempel vara efter en sjukhusvistelse.

Korttidsboende är till för att:

  • ge din anhörig avlastning
  • ge dig möjlighet till återhämtning efter sjukdom eller skada
  • utreda om du kan återgå till ditt hem efter sjukhusvistelse samt vad du har för behov av insatser vid hemgång

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågning gör du hos kommunens biståndshandläggare.

Avgift

Information om kostnader hittar du under avgifter