Växelboende

Du kan få växelboende för att avlasta din anhörig som stöder dig i vardagen om du har en demenssjukdom eller en funktionsnedsättning.

Växelboende är en återkommande planerad vistelse på korttidsboende. 

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågning gör du hos kommunens biståndshandläggare.

Avgift

Information om kostnader hittar du under avgifter.