Bouppteckning

När någon avlidit ska det göras en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder.

Hjälp med att göra en bouppteckning
Begravningsbyråer eller juridisk byrå kan hjälpa till att göra en bouppteckning.

Göra en bouppteckning själv
För att göra bouppteckningen på egen hand behöver du läsa Skatteverkets broschyr och använda deras blankett för bouppteckning. 

Dödsboanmälan
Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen eventuellt ersättas av en så kallad dödsboanmälan.