Dödsboanmälan

En dödsboanmälan kan i vissa fall ersätta en bouppteckning om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än kostnader i samband med begravningen.

Dödsboanmälan kan göras i stället för bouppteckning om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet efter den avlidne och tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader samt andra utgifter med anledning av dödsfallet. För att kommunen ska kunna göra en dödsboanmälan krävs ett hembesök i den avlidnes bostad.

Dödsboanmälan görs senast två månader efter dödsfallet.

Stöd och kontakt

För att få hjälp med att upprätta en dödsboanmälan ta kontakt med Individ och familjeomsorg så snart som möjligt. Dödsboanmälan lämnas sedan från individnämnden till skattemyndigheten. På blanketten lämnas uppgifter om den avlidne, dödsbodelägare samt intyg om att den avlidnes tillgångar inte kan täcka annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.